AktuellesÜber unsStädte
Sie sind hier: Home / Über uns / O nas

O nas

Stowarzyszenie Współpracy z Miastami Partnerskimi w Rinteln jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, którego głównym zadaniem jest koordynowanie i wypełnianie życiem współpracy z miastami partnerskimi.

W 1992 roku Miasto Rinteln zawarło umowę o partnerstwie miast z polskim miastem Sławno i angielskim miastem Kendal.

Sławno, dawniej Schlawe, lezy 150 km na zachód od Gdañska na północnym cyplu Wyzyny Pomorskiej, w odległości 20 km od Bałtyku.

Kendal lezy w angielskim hrabstwie Cumbria w środkowej Anglii na obrzezach dystryktu Leck.

Obecnie Stowarzyszenie Miasta Rinteln zrzesza 91 członków; są to osoby prywatne, rodziny, szkoły, stowarzyszenia, firmy i instytucje. Ze składek członkowskich oraz dotacji Urzędu Miasta Rinteln Stowarzyszenie wspiera wymianę między róznorodnymi grupami z trzech miast partnerskich.

W myśl porozymienia między narodami w jednoczącej się Europie szczególnie wielkie znaczenie ma wymiana pomiędzy młodą generacją tych trzech krajów. mająca na celu rozbudzenie wzajemnego zrozumienia i nawiązanie odpowiednio wcześniej przyjaznych stosunków ponad granicami narodowymi.